Obsah


 Ceník poplatků za služby  vybíraných  na  OÚ  Leština  od  1.1. 2017


kopírování :

jednostranně A4                                                                  2,- Kč   

                                A3                                                                  4,- Kč

oboustranně  A4                                                                  3,- Kč

                                A3                                                                  6,- Kč

 

 

 

poplatek z prodejního místa dle OZV :                              15,-Kč / m2 / den

                                                                                                      150,- Kč/den
 

 

 

zapůjčení nábytku  :

židle                                                   10,- Kč / ks / týden

stůl                                                    20,- Kč / ks / týden

zahradní lavice , stůl                         10,- Kč / ks / týden

                                   

hřbitovní poplatky : 

pronájem pietní síně místní občané          500,- Kč / den

pronájem pietní síně cizí občané            1500,- Kč/ den

hrobové místo velké                             200,- Kč / 10 let

hrobové místo malé                              100,- Kč / 10 let

 

poplatek stočné : 

dle cenového předpisu   občan        1 260,- Kč / osoba  rok                             

                                                 ostatní                       36,- Kč / m3

 

poplatek za odvoz odpadu :

dle OZV                           400,- Kč / osoba / rok

 

pronájem vodoměru – cenový předpis          260,- Kč/rok                             

                      

vodné - cenový předpis                                    29,- Kč/m3

 

poplatek ze psů :

dle  OZV  - jeden pes                                      100,- Kč / rok

za druhého a dalšího psa                                150,- Kč / rok

 

pronájem sálu OÚ :

schůze místní organizace                             50,- Kč / den 

ostatní účely                                              300,- Kč / den

 

Prodejní akce sokolovna:

přísálí                                              100,- Kč / hod

sál                                                   200,- Kč / hod 

pronájem  KD :

celý                                                                 4.500,-Kč / den

celé přízemí                                                    3.000,-Kč / den 

sál                                                                  2.300,-Kč / den

sál + kuchyňka v přízemí                                2.500,-Kč / den

přisálí                                                                800,-Kč / den

přisálí + kuchyňka v přízemí                           1.000,-Kč / den

kuchyňka v přízemí + prostor za jevištěm          500,-Kč / den

první nadzemní patro „ vinárna“                     1.200,-Kč / den

 

sleva  :pro místní organizace 1.akce v roce zdarma,každá další akce za      50% ceny nájmu

 

k pronájmu se připočítávají spotřebované energie-elektřina , plyn

hodinová sazba  za cvičení místní organizace         0 ,- Kč

hodinová sazba za cvičení ostatní                        120,-  Kč
 

nájem za užívání obecního pozemku :

ovocný strom       50,-     Kč / ks/ rok

 

výsuvný žebřík :                                                                     100,-   Kč / den
 

použití vozidel :

traktor                                   1 km 20,- Kč , 15 minut 45,- Kč

 

 

poplatky dle zákona o správních poplatcích :

 ověření podpisu                                                                                                   

   30,- Kč  ověření listiny jedna strana                                                                              

   30,- Kč  ověření podpisu                                                                         

   50,- Kč  přihlášení k trvalému pobytu/osoba

 100,- Kč  žádost o zrušení trvalého pobytu/osoba