Obec Leština
Leština

Současnost

Několik slov o Leštině

Leština dostala svůj název od místa porostlého leštinou - tzn. skupinou planých lískových keřů. Je jednou ze středně velkých vesnic Olomouckého kraje. Leží asi čtyři kilometry východně od města Zábřeha, v nejsevernější části Hornomoravského úvalu, na levém břehu řeky Moravy na úpatí Benkovského výběžku Hrabišínské odnože Hrubého Jeseníku.

Před záplavami je obec chráněna hrázemi, které ji před nimi ovšem vždy neuchránily - naposledy došlo k rozsáhlým záplavám 7. července 1997, kdy se hráz katastroficky protrhla. Voda stála v obci celé tři dny a zanechala za sebou dílo zkázy: Spadlo patnáct domů a další dva musely být demolovány na jaře roku 1998. Bylo zapotřebí  úsilí všech, ale dnes není v Leštině po oněch hrůzách ani památky. V roce 2005 došlo k poslednímu navyšování protipovodňových hrází. Nyní už všichni věříme, že jsme chráněni dostatečně.

O obyvatelích Leštiny

V Leštině žije zhruba 1280 obyvatel. Jak již bylo zmíněno, obec je součástí Hornomoravského úvalu, který je známější pod pojmem Haná, proto část místních obyvatel - převážně starší a střední generace - hovoří tzv. hanáckým nářečím.

Když  je  řeč  o místním  obyvatelstvu,  je  třeba  vzpomenout  na slavné rodáky. Patří k nim malíř a grafik Zdeněk Sklenář, který mimo jiné ilustroval i slavné Petiškovy Řecké báje a pověsti. Narodili se zde také bojovníci proti fašismu Jan Linhart a František Adámek.

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost je tvořena zařízeními, jejichž význam je velmi diferencovaný. Obec se snaží udržet je ve stavu, který umožňuje jejich využití pro účely, pro něž jsou určena.

Obecní úřad se nachází v centrální části obce při státní silnici.  Pro potřebu obecní správy plně vyhovuje. V přízemí budovy je možno si nechat zkrášlit svůj vzhled v kadeřnictví nebo využít služeb zde umístěné pošty. V roce 2005 proběhla 1. etapa  rekonstrukce budovy.

Základní škola v současné době zajišťuje výuku  žáků prvního až pátého ročníku. Kromě čtyř tříd se v budově  nachází učebny výpočetní techniky a hudební výchovy, školní družina a keramická dílna.

Mateřská škola se nachází v klidné poloze v blízkosti místní sokolovny. Jedná se o stavbu starou téměř třicet let, v níž jsou dvě oddělení. V objektu je také školní jídelna, která zajišťuje nejen stravu pro děti a pedagogické pracovníky obou školských zařízení.U budovy se nachází zahrada, kde si malí „školáčci“ mohou stavět hrady na pískovišti, zhoupnout se na některé z houpaček nebo vyzkoušet svou šikovnost při zdolávání několika průlezek. A komu to ještě nestačí, může se „svézt“ na dřevěném vláčku.

Sokolovna je víceúčelovou stavbou. Sál v přízemí slouží především jako tělocvična, je ale využíván také ke kulturním a společenským akcím jako jsou plesy, výstavy, školní besídky a občas i taneční zábavy. V prvním patře se nachází místnost s výčepem a menší sál.  K objektu patří také travnatá plocha (zahrada), kde se uskutečňují kulturní, společenské i malé sportovní akce (Čarodějnický rej apod.).

Kapli sv. Václava najdeme mezi budovami základní školy a obecního úřadu. Byla postavena roku 1754. Její velikost je dimenzována spíše s přihlédnutím k historické velikosti obce. V porovnání s obcemi srovnatelné velikosti se jeví jako poddimenzovaná. Také do údržby této budovy obec každoročně investuje. Kromě pravidelných mší jsou zde občas pořádány také koncerty vážné hudby.

Penzionem je nazývána původně lidová usedlost č. p. 9, která ve státním registru chráněných památkových objektů figuruje pod pořadovým číslem 984. Do přední části domu byla v roce 2003 přestěhována místní knihovna,  v podkroví pak šest bytů se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou pro důchodce, kterým se obec stará nejen o kompletní úklid, ale i o praní prádla.

Bytový dům s dvaceti bytovými jednotkami byl postaven po povodni v roce 1997. Jeho stavba byla dokončena a předána na jaře 1999. Původně v něm žili převážně lidé, kterým mocný živel vzal střechu nad hlavou, ale někteří z nich se následně vrátili do opravených či nově zbudovaných příbytků. Byty v přízemí jsou řešeny jako bezbariérové.

Orlovna je nejméně využívanou obecní budovou. V přízemí je zřízena cukrárna a wellness centrum.  V parku, který náleží k tomuto objektu, si můžeme prohlédnout voliéry. Jsou určeny k záchraně poraněných dravců, sov i jiných druhů ptáků. Podobným zookoutkem se nemůže pochlubit jiná obec v širokém okolí. Je možno jej považovat za velmi hodnotný prvek přírodovědného a osvětového charakteru, ošetřovaný členy ZO ČSOP Leština.

Sportovní stadion je velkým sportovním areálem, který má ve správě TJ Sokol Leština. V prostorách kabin je zřízeno pohostinství a v nadstavbě turistická ubytovna. Tento areál se dočkal své rekonstrukce.

Hřbitov se nachází na okraji vesnice při silnici ve směru na Vitošov. Byl zde zřízen v roce 1878. Do té doby byli zemřelí pochováváni ve dvou sousedních vesnicích. V roce 1972 byla v těchto prostorách dokončena výstavba smuteční síně, kterou najdete jen v málo obcích v okolí.

Místní knihovna je umístěna do prostor v budově penzionu v centru obce. V roce 2005 v rámci projektu Internetizace knihoven získala  nové počítačové vybavení.  Pro  veřejnost  je  knihovna  otevřena ve školním roce každé pondělí od 16 do 18 hodin,  v červenci  a v srpnu je otevřeno 1x za 14 dní. Čtenářský poplatek za kalendářní rok činí pro dospělé čtenáře 40,- Kč, pro děti, studenty a důchodce 20,- Kč. Místní knihovnu má na starost paní Mgr. Jaroslava Svatoňová.

 www.ou-lestina.cz