Obec Leština
Leština

Ministerstvo životního prostředí 2022

     

        SFŽP           

Protipovodňová opatření obce Leština

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

85. jednání – 149. výzva (prioritní osa 1)

Registrační číslo projektu

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014151